2009
09.14

O atelieru

Název atelieru

Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové

Vedoucí atelieru

Ing. akad. arch. Jan Šépka

Ing. arch. Mirka Tůmová

Web

www.ateliersepka.cz

Kontakt

sepka@sepka-architekti.cz

mirkatum@centrum.cz

Adresa

Fakulta architektury
ČVUT Praha
Thákurova 6
166 34 Praha 6
atelier 602

Žádné komentáře.

Diskuse není otevřena.