2013
14.01.

Uzavření tématu Věznice – soběstačné město. V ateliéru je k vidění 11 projektů studentských pracovních týmů včetně jednoho diplomního projektu.

K diskuzi při závěrečných prezentacích a obhajobách přispěli svými připomínkami Pavel Nasadil, Ján Studený a Monika Mitášová. V ateliéru převládla spokojenost, úcta a respekt k zvládnutí náročného semestru, ale došlo i na připomínky. Studenti by podle Moniky měli být více odvážnější při prosazování svých myšlenek a konceptů, měli by klást důraz na promyšlenost a propracovanost projektů, neměli by sklouzávat k formálním řešením a spoléhat na oslnivé a barvité vizualizace v prezentacích.

Žádné komentáře.

Diskuse není otevřena.