2013
19.09.

Vesnice Malé a Vysoké Březno

ateliérová schůzka – zápis do ZS

Originál sešitu se zadáním na celý semestr doc

Místo:

Malé a Vysoké Březno

Úkol:

Vesnice Malé a Vysoké Březno leží cca 8 km jihozápadně od Mostu v těsné blízkosti povrchových dolů. V současné době není přesně definované centrum obce, ani hranice. Otázkou je, zda se mají obě vesnice úplně spojit, nebo se mají naopak nechat samostatné? Kvůli přímé vazbě na důlní činnost je předpoklad, že by se mohlo investovat do nové výstavby domů v několika lokalitách. Obec postrádá vhodné obecní bydlení pro starší občany i dobře definované pozemky pro výstavbu nových rodinných domů.

Do jaké míry se má Březno zastavovat a jak a kde definovat centrum, to jsou zásadní otázky, které je potřeba vyřešit. Možnou urbanizaci lze řešit různými způsoby. Je tedy nutné definovat celé území, jak z funkčního hlediska, tak i v návaznosti na stávající vesnickou strukturu.

Program:

  • není předepsaná přesná velikost návrhu, nové zástavby či typ vlastního zásahu
  • definovat funkční náplň nových zásahů
  • vyslovit filozofického názoru na fungování města či místa v blízké budoucnosti
  • jednotlivé funkční náplně a plošné výměry mohou být relativizovány vlastním návrhem

Skupina musí prokázat:

Koncepční kvalitu návrhu

Sociálně – ekologickou strukturu sídla

Filosofii a systém hospodaření s energiemi

Fungující dopravní strukturu nového návrhu

Originál zadání pdf

Žádné komentáře.

Diskuse není otevřena.