2013
01.11.

Malé a Vysoké Březno / ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT

Vypracované a představené studentské práce s cílem oživení vesnice nedaleko Mostu jsou zatím výsledkem  práce ve škole a týdenního workshopu v Kadani.

11 týmů, z toho 4 diplomantky si zvolilo nelehké zadání, a to zaměřit se protentokrát na urbanismus nejmenšího sídelního celku – vesnice. Dosavadní výsledky práce byly zhodnoceny veřejností a členy zastupitelstva obce jak na konci workshopu v samotném Březně, kde mohli studenti své nápady okamžitě ověřovat s realitou, tak na kritikách již v domácím prostředí, ve škole, ale zato před odborníky pozvanými vedoucím ateliéru. Pozvání přijali Cyril Říha, Michal Fišer a Josef Zumr. Práce byly ohodnoceny vesměs kladně, studenti byli korigováni pro své další uvažování a navrhování. Tak uvidíme jak rady a poznatky uplatní do budoucna!

Žádné komentáře.

Diskuse není otevřena.