2014
04.02.

Semily – Řeky – mezi městem a krajinou

ateliérová schůzka – zápis do LS

Originál sešitu se zadáním na celý semestr pdf

Text o přádelně bavlny URL

Místo:

Semily

Úkol:

Město Semily se nachází v Libereckém kraji v údolí soutoku řeky Jizery a Olešky. Osmitisícové město má poměrně dobře definované centrum. Naše pozornost bude zaměřena na hranici města, kde v 60. letech 19. století vznikla mezi rameny řeky Jizery a novým náhonem přádelny bavlny mechanická tkalcovna, která se postupně rozšířila až do dnešní podoby a velikosti. Ve zbývající části ostrova se nachází největší Semilské sídliště Řeky pro 2300 obyvatel, dostavěné v 80. letech 20. století.

Úkolem je zamyšlení se nad možným využitím stávajícího areálu bývalé tkalcovny a další rozvoj této oblasti nejen na stávajícím ostrově, ale i s přesahem do krajiny.

Program:

  • není předepsaná přesná velikost návrhu, nové zástavby či typ vlastního zásahu
  • definovat funkční náplň nových zásahů – z funkčního hlediska je možné uvažovat o bydlení
  • vyslovit filozofického názoru na fungování města či místa v blízké budoucnosti
  • jednotlivé funkční náplně a plošné výměry mohou být relativizovány vlastním návrhem

Skupina musí prokázat:

Koncepční kvalitu návrhu

Sociálně – ekologickou strukturu sídla

Filosofii a systém hospodaření s energiemi

Fungující dopravní strukturu nového návrhu

Žádné komentáře.

Diskuse není otevřena.