2014
07.04.

SEMILY – ŘEKY / ateliér Jana Šépky a Mirky Tůmové na FA ČVUT

Vypracované a představené studentské práce jsou zatím výsledkem práce ve škole a týdenního workshopu v Semilech.

12 týmů, z toho tentokrát mimořádně 8 diplomantek a diplomantů zpracovává téma města Semily. Neřeší se město jako celek, ale jeho specifická část, jedna z periferií nazývaná příhodně Řeky, která je specifická svým umístěním de facto na ostrově. Funkční zónování je dané téměř salámově – panelové sídliště z druhé poloviny minulého století, domov pro seniory, volné prostranství, bývalá textilní továrna a přádelna s dochovalou dělnickou kolonií, která je dnes již bez využití.

Dále má tato lokalita velká přesah do okolní krajiny, která ostrov obklopuje a z které vyzařuje energie. Je otázkou, jestli se s ní má ostrov spojovat nebo naopak se k ní vymezovat. Jaký je vztah ostrova a protějšího nábřeží? Má zůstat ostrov ostrovem? To je jen velmi stručný výčet otázek k zodpovězení..

Žádné komentáře.

Diskuse není otevřena.